Archiwa tagu: zwroty angielskie

Podstawowe i przydatne słownictwo związane z sądem

Sąd to organ wymiaru sprawiedliwości działający w demokratycznych państwach, który został powołany do rozstrzygania spraw spornych zaistniałych między obywatelami danego kraju. Pierwsze sądy powstały już w czasach starożytnych w celu rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy, a nie siłowy tak, jak było to powszechne wcześniej. Obecnie osoby poszkodowane mogą pozwać przestępców i na drodze postępowania sądowego domagać się wyznaczenia  zadośćuczynienia. W czasie procesu sędzia poprzez przesłuchania osoby poszkodowanej, oskarżonego, świadków i biegłych sądowych dąży do ustalenia winy lub niewinności osoby pozwanej. Poniżej prezentujemy podstawowe słownictwo i wyrażenia związane z sądem w języku angielskim, które są niezbędne w pracy tłumacza.

accusation – oskarżenie

accused – oskarżony

administrative court – sąd administracyjny

appeal – apelacja; odwołanie

to appeal – złożyć apelację

attorney – pełnomocnik

to avoid extradition – uniknąć ekstradycji

to await trial – czekać na proces

bail – kaucja

bailiff (AmE) – strażnik pilnujący porządku w sądzie

barrister – adwokat; obrońca

to bring somebody to trial – postawić kogoś przed sądem

circumvent the rules – obchodzić przepisy

civil court – sąd cywilny

to clap sb in prison – wsadzić kogoś do więzienia

compromise in a court – ugoda sądowa

conciliatory court – sąd pojednawczy; sąd polubowny

to convict – skazać

counsellor – mecenas; adwokat; radca prawny

court action – postępowanie sądowe

court battle – batalia sądowa

court executor – komornik sądowy

court injuction – 1. nakaz sądowy 2. zakaz sądowy

court of appeal – sąd apelacyjny

court-appointed curator – kurator sądowy

courtroom – sala rozpraw

criminal court – sąd karny

decree absolute – prawomocne orzeczenie sądu

defendant – podsądny

to drag sb through the courts – ciągać kogoś po sądach

drumhead court – sąd polowy

fair trial – sprawiedliwy proces

grand jury – ława przysięgłych

impeachment – postawienie w stan oskarżenia

to indict – oskarżać

indictment – oskarżenie; akt oskarżenia

injunction – nakaz sądowy

instance – instancja

judge – sędzia

jury – ława przysięgłych

juryman – członek ławy przysięgłych

jurywoman – członkini ławy przysięgłych

just – sprawiedliwy

justice – sprawiedliwość

justification – uzasadnienie (wyroku)

lawyer – prawnik

litigation – spór; proces sądowy

to lodge the appeal – wnieść apelację

miscarriage of justice – pomyłka sądowa

mistrial – nieważne postępowanie sądowe

oath – przysięga (w sądzie)

on appeal – przy sądzie wyższej instancji

on oath; under oath – pod przysięgą

power of attorney – pełnomocnictwo

president of the court – prezes sądu

presiding judge – przewodniczący składu

sędziowskiego

to prosecute – ścigać; oskarżać

prosecutor – oskarżyciel; prokurator

provost court – sąd wojskowy

public defender (BrE) – obrońca z urzędu

to read out the verdict – odczytać wyrok

to release on bail – zwolnić za kaucją

retrial – ponowne rozpatrzenie sprawy

right of appeal – prawo do odwołania

to sentence – skazać

to set somebody free – wypuścić kogoś na wolność

show trial – proces pokazowy

sitting of a court – posiedzenie sądu

smart claims court – sąd rozpatrujący drobne wykroczenia

solicitor – adwokat

to stand trial for… – stanąć przed sądem za…

strict sentence – surowy wyrok

to sue – skarżyć; procesować się

summons – wezwanie do sądu

summons before a court – wezwanie na rozprawę sądową

Supreme Court – Sąd Najwyższy

test case – precedens sądowy

testimony – zeznania świadka (w sądzie)

the court held that… – sąd stwierdził, iż…

travesty of justice – parodia sprawiedliwości

trial – proces; rozprawa

unrepentant – nieskruszony; nie okazujący skruchy

witness – świadek

witness box – miejsce dla świadka (w sądzie)

wrongly convicted – niesłusznie skazany

Wybrane tłumaczenia zwrotów z zakresu prawa podatkowego

Prawo podatkowe (tax law) reguluje zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników (taxpayers), płatników (tax remitters) i inkasentów (tax collectors) poszczególnych podatków. W tłumaczeniach dotyczących prawa podatkowego ważne jest, aby zachować spójność oraz odpowiednią terminologię, zatem tłumacząc takie dokumenty, tłumacz musi biegle operować specjalistycznym słownictwem. W opanowaniu terminologii podatkowej pomagają leksykony i słowniki dotyczące tej gałęzi prawa. Przedstawiamy zatem wybrane tłumaczenia z dziedziny prawa podatkowego.

Doradca podatkowy – tax adviser/tax consultant

Hipoteka przymusowa – tacit mortgage

Izba skarbowa – tax chamber/treasury department/treasury chamber

Komornik sądowy – court execution oficer

Nadpłata – excess payment

Najwyższa Izba Kontroli – Supreme Audit Chamber of Control

Należność – amount due

Obowiązek podatkowy – tax obligation/chargeability of the tax

Odsetki – interest

Okres podatkowy – assessment period

Organ odwoławczy – administrative-review authorities

Organy podatkowe – tax authorities

Podatek akcyzowy – excise duty/excise tax

Podatek dochodowy – income tax

Potrącenie – set off/deduction

Przedawnienie – lapse

Rok podatkowy – fiscal year/tax year/year of assessment

System podatkowy – tax system

Ulga podatkowa – tax relief

Urząd skabowy – tax office/tax collecting office/Income Revenue Service/Inland Revenue (w Wielkiej Brytanii)/revenue office

Zabezpieczenie – security

Zaliczka – advance

Zastaw – lien/pledge

Zwolniony – exempt

Tłumaczenie wybranych fragmentów z literatury

W tej części naszego bloga zamieszczać będziemy fragmenty z książek anglojęzycznych (głownie literatura amerykańska i angielska, ale nie tylko), które obecnie czytamy i zaproponujemy ich tłumaczenie. Nie będą to jednak treści wybrane na chybił-trafił, pierwsze z brzegu czy oczywiste. Naszym celem jest zaprezentowanie zwrotów, słów, idiomów, które według nas nie są powszechnie używane albo znane polskiemu czytelnikowi i użytkownikowi języka angielskiego.
Być może dzięki naszej propozycji osoby odwiedzające bloga sięgną po proponowane przez nas książki, będą śledzić wpisy i komentować na bieżąco pojawiające się treści. Mamy nadzieję, że czytelnicy nie tylko zamieszczą swoje sugestie dotyczące zarówno fragmentów, jak i ich tłumaczenia, ale także zaproponują godne polecenia tytuły czy autorów, które moglibyśmy dodać do niniejszej sekcji bloga prowadzonego przez nasze biuro tłumaczeń.

Pierwsza propozycja to książka pt. „True Tales of American Life”, zawierająca opowiadania zebrane i opracowane przez Paula Austera, przesyłane do amerykańskiej publicznej stacji radiowej pod koniec XX wieku przez słuchaczy w ramach ogólnonarodowego projektu pod nazwą The National Story Project. Kliknij tu, aby przejść do sekcji z wybranymi fragmentami i ich tłumaczeniami.