Archiwum kategorii: Bankowość

Finanse i bankowość – terminy

W obrocie prawno-handlowym często spotykamy się z tekstami o tematyce bankowej i finansowej. Z odsieczą przychodzą wówczas rozmaite słowniki i leksykony, o których można przeczytać we wpisie Finanse i rachunkowość – z czym to się je? Część druga. Aby pomóc zrozumieć trudniejszą terminologię bankową i finansową,  prezentujemy Państwu tłumaczenia wybranych  terminów z dziedziny finansów i bankowości.

bank akcyjny –joint stock bank

bank przekazujący dokumenty, m.in. instrukcje dotyczące warunków wydania dokumentów płatnikowi – remitting bank

bank rentowy – annuity bank

bank rozrachunkowy – clearing bank

przekaz bankowy – banker’s draft

potrącić prowizję – to deduct a commission

środki pieniężne dostępne na bieżąco – cash available to meet current obligations

środek płatniczy – tender/medium of payment

udzielanie poręczeń – endorsement of bills or notes

emisja papierów wartościowych – issue of securities

wierzytelność nieściągalna – bad debt

weksel własny – promissory note

stałe zlecenie płatnicze – standing order

podmiot zależny – subsidiary undertaking – podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym (Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997, rozdz. 1, art. 4, ust. 9)

holding finansowy – financing group – grupa podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa, a w skład grupy wchodzą wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa (Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997, rozdz. 1, art. 4, ust. 10)