Weryfikacja tłumaczeń

Weryfikacja tłumaczeń

Tłumaczenia Oferujemy usługę weryfikacji tłumaczeń, która swym zakresem obejmuje sprawdzenie zgodności przedstawionego tekstu z oryginałem. Podczas procesu weryfikacji niezależny tłumacz, bądź native speaker, dokonuje analizy tłumaczenia pod kątem poprawności merytorycznej, stylistycznej i gramatycznej w odniesieniu do tekstu w języku wyjściowym. Celem weryfikacji jest wychwycenie i wyeliminowanie wszelkich błędów językowych, niezgodności tłumaczenia z oryginałem, jak również niewłaściwie dobranej terminologii.

Weryfikacja jest szczególnie zalecana w przypadku tekstów o charakterze: marketingowym, reprezentacyjnych lub przeznaczonych do publikacji.

Oferujemy także weryfikację oryginalnych dokumentów, które poddawane są sprawdzeniu pod kątem ich poprawności językowej, stylistycznej i gramatycznej.