LEX-TRADUCT ul. Siewna 15 lok. 302 94-250   Łódź 667 051 070 biuro@lextraduct.pl

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia Wykonujemy tłumaczenia uwierzytelnione, zwane także przysięgłymi wszelkiego rodzaju dokumentów przeznaczonych do celów urzędowych oraz sądowych.
Ten typ przekładu przygotowywany jest przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W celu uwierzytelnienia przekładu, tłumacz przysięgły posługuje się specjalną pieczęcią, zawierającą jego dane osobowe, a także informacje na temat nadanych mu uprawnień.

Co podlega tłumaczeniu przy tłumaczeniu przysięgłym dokumentów?

Tłumaczeniu podlega zarówno tekst dokumentu, jak również wszelkie pozostałe treści np. podpisy odręczne, pieczęcie, adnotacje.

Wykonujemy tłumaczenia dokumentów, takich jak:

  • wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe (m.in. akta małżeństwa, akt urodzenia, zapytania o karalność, świadectwa, dyplomy)
  • dokumenty rejestracji samochodów, umowy, faktury
  • umowy w obrocie prawno-handlowym (m.in. umowy najmu, sprzedaży i zakupu udziałów, umowy o pracę)
  • akty założycielskie
  • uchwały zarządów, zgromadzeń wspólników itp.
  • akty notarialne
  • dokumenty bankowe

Przy większych tłumaczeniach uwierzytelnionych oferujemy odbiór dokumentów od klienta

W przypadku znacznej ilości tekstu do tłumaczenia uwierzytelnionego oferujemy dojazd do Klienta na terenie Zgierza, Łodzi i okolic. Osobiście odbierzemy dokumenty i dostarczymy gotowe tłumaczenie do Państwa siedziby.

Tłumaczenia przysięgłe ustne

Oferujemy także możliwość skorzystania z usług tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczeń ustnych.