Archiwa tagu: sąd

Podstawowe i przydatne słownictwo związane z sądem

Sąd to organ wymiaru sprawiedliwości działający w demokratycznych państwach, który został powołany do rozstrzygania spraw spornych zaistniałych między obywatelami danego kraju. Pierwsze sądy powstały już w czasach starożytnych w celu rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy, a nie siłowy tak, jak było to powszechne wcześniej. Obecnie osoby poszkodowane mogą pozwać przestępców i na drodze postępowania sądowego domagać się wyznaczenia  zadośćuczynienia. W czasie procesu sędzia poprzez przesłuchania osoby poszkodowanej, oskarżonego, świadków i biegłych sądowych dąży do ustalenia winy lub niewinności osoby pozwanej. Poniżej prezentujemy podstawowe słownictwo i wyrażenia związane z sądem w języku angielskim, które są niezbędne w pracy tłumacza.

accusation – oskarżenie

accused – oskarżony

administrative court – sąd administracyjny

appeal – apelacja; odwołanie

to appeal – złożyć apelację

attorney – pełnomocnik

to avoid extradition – uniknąć ekstradycji

to await trial – czekać na proces

bail – kaucja

bailiff (AmE) – strażnik pilnujący porządku w sądzie

barrister – adwokat; obrońca

to bring somebody to trial – postawić kogoś przed sądem

circumvent the rules – obchodzić przepisy

civil court – sąd cywilny

to clap sb in prison – wsadzić kogoś do więzienia

compromise in a court – ugoda sądowa

conciliatory court – sąd pojednawczy; sąd polubowny

to convict – skazać

counsellor – mecenas; adwokat; radca prawny

court action – postępowanie sądowe

court battle – batalia sądowa

court executor – komornik sądowy

court injuction – 1. nakaz sądowy 2. zakaz sądowy

court of appeal – sąd apelacyjny

court-appointed curator – kurator sądowy

courtroom – sala rozpraw

criminal court – sąd karny

decree absolute – prawomocne orzeczenie sądu

defendant – podsądny

to drag sb through the courts – ciągać kogoś po sądach

drumhead court – sąd polowy

fair trial – sprawiedliwy proces

grand jury – ława przysięgłych

impeachment – postawienie w stan oskarżenia

to indict – oskarżać

indictment – oskarżenie; akt oskarżenia

injunction – nakaz sądowy

instance – instancja

judge – sędzia

jury – ława przysięgłych

juryman – członek ławy przysięgłych

jurywoman – członkini ławy przysięgłych

just – sprawiedliwy

justice – sprawiedliwość

justification – uzasadnienie (wyroku)

lawyer – prawnik

litigation – spór; proces sądowy

to lodge the appeal – wnieść apelację

miscarriage of justice – pomyłka sądowa

mistrial – nieważne postępowanie sądowe

oath – przysięga (w sądzie)

on appeal – przy sądzie wyższej instancji

on oath; under oath – pod przysięgą

power of attorney – pełnomocnictwo

president of the court – prezes sądu

presiding judge – przewodniczący składu

sędziowskiego

to prosecute – ścigać; oskarżać

prosecutor – oskarżyciel; prokurator

provost court – sąd wojskowy

public defender (BrE) – obrońca z urzędu

to read out the verdict – odczytać wyrok

to release on bail – zwolnić za kaucją

retrial – ponowne rozpatrzenie sprawy

right of appeal – prawo do odwołania

to sentence – skazać

to set somebody free – wypuścić kogoś na wolność

show trial – proces pokazowy

sitting of a court – posiedzenie sądu

smart claims court – sąd rozpatrujący drobne wykroczenia

solicitor – adwokat

to stand trial for… – stanąć przed sądem za…

strict sentence – surowy wyrok

to sue – skarżyć; procesować się

summons – wezwanie do sądu

summons before a court – wezwanie na rozprawę sądową

Supreme Court – Sąd Najwyższy

test case – precedens sądowy

testimony – zeznania świadka (w sądzie)

the court held that… – sąd stwierdził, iż…

travesty of justice – parodia sprawiedliwości

trial – proces; rozprawa

unrepentant – nieskruszony; nie okazujący skruchy

witness – świadek

witness box – miejsce dla świadka (w sądzie)

wrongly convicted – niesłusznie skazany