PODSTAWOWE NAZWY CHORÓB I WYBRANE SKRÓTY FARMACEUTYCZNE

W poniższym wpisie przedstawiamy podstawowe nazwy chorób oraz wybrane skróty farmaceutyczne w języku angielskim oraz ich odpowiedniki w języku polskim. Skróty farmaceutyczne najczęściej pojawiają się na receptach jako polecenia i informacje od lekarzy dla farmaceutów i pacjentów dotyczące sposobu ich realizacji. Następujące wyrażenia mogą być przydatne podczas tłumaczeń różnego rodzaju dokumentacji medycznej.

acne trądzik
arthritis artretyzm
asthma astma
allergy alergia
bipolar disorder choroba afektywna dwubiegunowa
cancer rak
cholesterol cholesterol
dandruff łupież
dehydration odwodnienie
depression depresja
diabetes cukrzyca
diarrhea biegunka
dermatitis wysypka
flu/ influenza grypa
gastroesophageal reflux disease choroba refluksowa przełyku
cardiovascular disease choroba sercowo-naczyniowa
heat stroke udar cieplny
hepatitis zapalenie wątroby
osteoporosis osteoporoza
pneumonia zapalenie płuc
smallpox ospa
skin rash wysypka skórna
sinusitis zapalenie zatok
infection infekcja
vertigo zawrót głowy
tuberculosis gruźlica
SKRÓT JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK POLSKI
ā before przed
āā of each po (tyle jednostek)
ac before meals przed posiłkami
AMA against medical advice wbrew zaleceniom lekarza
Aq water woda
ASA aspirin aspiryna
bid twice daily dwa razy dziennie
BP blood pressure ciśnienie krwi
BSA body surface area powierzchnia ciała
bx biopsy biopsja
CBC complete blood count morfologia krwi
CP chest pain, chemically pure, cerebral palsy ból klatki, chemicznie czyste, porażenie mózgowe
CPR cardiopulmonary resuscitation resuscytacja krążeniowo-oddechowa
XR x-ray prześwietlenie
Dx diagnosis diagnoza
H/A headache ból głowy
hs at bedtime przed snem
pc after meals po posiłkach
qd every day każdego dnia
Rx prescription recepta
S/S signs and symptoms oznaki i symptomy
Tx treatment leczenie
tid three times a day trzy razy dziennie
TPR temperature, pulse, respiration temperatura, puls, oddychanie
WNL within normal limits w granicach normy
Ad us. ext. do użytku zewnętrznego
Ad us. int. do użytku wewnętrznego

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.